4.12.2006 Keskustelutilaisuus: Kansainvälisen oikeuden fragmentaatio

Yhdistyksen syyskokouksessa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Anja Lindroos alusti aiheesta ”Kansainvälisen oikeuden fragmentaatio.” Vuonna 2000 YK:n kansainvälisen oikeuden toimikunta (International Law Commission, ILC) valitsi kansainvälisen oikeuden fragmentoitumisen yhdeksi viisivuotiskautensa prioriteettiaiheista. Professori Martti Koskenniemi valittiin jatkamaan ILC:n fragmentaatio-työryhmän puheenjohtajana Bruno Simman jälkeen 2003. Viime kesänä valmistui Koskenniemen johdolla työryhmän mittava loppuraportti, joka käsittelee fragmentaatiota niin teoreettisesta kuin konkreettisesta näkökulmasta. Raporttiin liitettiin myös eräänlaiset suositukset siitä, miten normatiivisia konflikteja voisi ratkaista. Koskenniemen kautta Suomi oli siten mukana keskeisessä kansainvälisen oikeuden pilottiprojektissa. Anja Lindroos toimi Koskenniemen tutkimusavustajana ja osallistui ILC:n kokouksiin. Hän kertoi ILC:n fragementaatio-projektista sekä ILC:n työskentelytavoista.