15.9.2010 Keskustelutilaisuus: Modernin taistelukentän ilmiöitä

Konfliktien luonne on muuttunut huomattavasti viimeisenkin vuosikymmenen aikana. Sotilaallinen toiminta on kaiken kaikkiaan yhä lähemmin integroitunut yhteiskunnan puitteisiin. Rintamat ovat poistuneet ja tilalle on tullut asymmetrinen taistelukenttä. Aivan viime vuosien aikana on alettu myös enenevässä määrin hahmottamaan modernin taistelukentän ilmiöitä oikeudellisesta perspektiivistä.

Verkkosodankäynti on ajankohtainen ilmiö, jolla on myös huomattavia oikeudellisia kytköksiä. Internetin ja muiden sähköisten verkkojen kautta tapahtuvaa häirintää tapahtuu jatkuvasti – myös lähialueillamme. Toinen ilmiö, joka on kehittynyt kansainvälisissä konflikteissa, on yksityisten tahojen osallistuminen toimintaan taistelukentällä tai muulla sotilaallisella toiminta-alueella.

Yllä olevista teemoista keskustellaan operaatiojuridiikan killan seuraavassa tilaisuudessa, joka pidetään 15. syyskuuta 2010 klo 16:00-18:00 Maanpuolustuskorkeakoulun Strategian laitoksella (Maurinkatu 1, Helsinki, sisäpiha, sisäänkäynti tykkien välistä, 3. kerros).

Ohjelma:
Katja Creutz, tutkija, Helsingin yliopisto
Yksityiset toimijat taistelukentällä – oikeudelliset haasteet

Asianajaja, OTL Klaus Ilmonen
Kommenttipuheenvuoro: Yksityisen turvallisuus- ja sotilastoiminnan kehitystrendit

Sotilaslakimies Pia Palojärvi, Puolustusvoimat
Verkkosodankäyntiin liittyviä oikeudellisia ilmiöitä

Sotilaslakimies Antti Lehmusjärvi, Merivoimien esikunta
Kommenttipuheenvuoro: Tarvitaanko uusia sodanoikeussääntöjä vai nykyisten soveltamista verkossa?

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta mieluiten sähköpostitse osoitteeseen antti.lehmusjarvi@ mil.fi tai vaihtoehtoisesti puhelimitse numeroon [0299 301 131] (Antti Lehmusjärvi, Merivoimien esikunta) viimeistään 7.9.2009. Osallistujien lukumäärä on rajoitettu 35 henkilöön, joten ilmoittaudu ajoissa. Alustustilaisuudessa noudatamme Chatham-House sääntöjä.

Tilaisuuden järjestävät Sotilaslakimiehet – Militärjuristerna, Operaatiojuridiikan Kilta ja Ius Gentium.