Jäsenrekisteri

Rekisteriseloste

1. Rekisterin ylläpitäjä

Ius Gentium ry (1104061-4)
PL 208
00171 Helsinki
iusgentium@iusgentium.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Mari Taskinen, sähköp. mjtask(at)utu.fi, puh. +358 40 7020718.

3. Rekisterin nimi

Ius Gentium ry:n jäsenrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Ius Gentium ry:n ja sen jäsenten väliseen tiedonvälityksen ja muuhun yhteydenpitoon, kuten tapahtumista tiedottamiseen ja jäsenpostin lähetämiseen.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Kerättävät henkilötiedot saadaan jäsenhakemusten yhteydessä. Vain jäsenten ilmoittamat tiedot tallennetaan.

6. Tietojen paikkansapitävyys

Ius Gentium ry ei valvo tai tarkista tietojen oikeellisuutta.

7. Rekisterin sisältämät tiedot

Ius Gentium ry kerää jäseniltään seuraavat tiedot:

Nimi
Yritys/yhteisö
Ammatti/asema
Postiosoite
Puhelinnumero
Matkapuhelinnumero
Sähköpostiosoite
Jäsenmaksujen tila

8. Säännönmukainen tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta eteenpäin, ellei laista tai viranomaisten määräyksistä muuta johdu.

9. Rekisterin suojaaminen

Rekisteriä säilytetään salasanasuojatulla tietokoneella.

10. Tietojen tarkistaminen

Ius Gentium ry:n jäsenillä on oikeus tarkistaa ja saada selville rekisterissä olevat tiedot.