Yhdistys

Ius Gentium ry, Suomen kansainvälisen oikeuden yhdistys, on ei-kaupallinen aatteellinen yhdistys, joka perustettiin vuonna 1983. Yhdistyksen tavoitteena on edistää kiinnostusta kansainväliseen oikeuteen, tietoisuutta sen kehityksestä ja tukea alan tutkimusta sekä opetusta. Toiminnallamme pyrimme rohkaisemaan aktiivista ja asiantuntevaa keskustelua kansainvälisestä oikeudesta Suomessa ja ulkomailla.

Yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille kansainvälisestä oikeudesta kiinnostuneille, ja järjestämme erilaisia tilaisuuksia, joissa jäsenet voivat tutustua kansainvälisen oikeuden monimuotoisuuteen ja keskustella alan ajankohtaisista kysymyksistä. Järjestämme vuosittain erilaisia tilaisuuksia: pienempiä keskustelutilaisuuksia, kotimaisia seminaareja ja yhteistyönä myös kansainvälisiä konferensseja. Tilaisuuksiemme teemat vaihtelevat muun muassa ihmisoikeuskysymyksistä terrorismiin ja kansainvälisen kauppaoikeuden haasteisiin. Laajemman yleisön yhdistys tavoittaa julkaisemalla Finnish Yearbook of International Law -vuosikirjaa yhteistyössä Hart Publishingin kanssa.

Yhdistyksen jäseninä on sekä diplomaatteja ja akateemisia tutkijoita että juristeja ja opiskelijoita. Jäseniämme yhdistää kiinnostus maailmanpolitiikkaan ja kansainväliseen oikeuteen.